Komunikaty zarządu
Komisja Rewizyjna - skład:
Przewodnicząca-Anna Kulon
Jarosław Hyżorek
Rataj Mariusz

KOMISJA EKOLOGICZNA
Przewodniczący- Mieczysław Jankowiak tel.888 494 404
Waldemar Rapior
KOMISJA INWESTYCYJNO-REMONTOWO-INWENTARZOWA:
Przewodniczący-Zbigniew Korbas
Mieczysław Kopij
Hubert Stefaniak
KOMISJA KONKURSOW0-PORZĄDKOWA:
Przewodniczaca-Beata Niepiekło-Bąk
Ewa Maksajdowska
Małgorzata Durczewska

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA
Przewodniczący-Piotr Siecla