Komunikaty zarządu

Zbigniew Korbas - prezes, działka nr 68
Beata Niepiekło-Bąk - wiceprezes, działka nr 112, tel. 665488801
Waldemar Duda - sekretarz, działka nr 138, tel. 602487226
Ewa Maksajdowska - skarbnik, tel. 609092800
Mieczysław Jankowiak - członek, działka nr 72, tel. 888494404
Piotr Siecla - członek, elektryk, działka nr 83, tel. 505456482
Hanna Wędlik - członek, działka nr 40, tel. 661843302

Karol Golembka - prezes działka nr 85
Zbigniew Korbas - I w-ce prezes działka nr 68
Beata Niepiekło-Bąk - wiceprezes działka nr112
Piotr Siecla - elektryk działka nr 83
Waldemar Duda - sekretarz działka nr 138
Mieczysław Jankowiak - członek działka nr 72
Hanna Wędlik -skarbnik -działka nr40