Aktualizacja 26.09.2022

     
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PZD ROD "Zielony Fort" Rawicz-Sierakowo.


OPŁATY ZA DZIAŁKI oraz ENERGIĘ JESIEŃ 2022 wywieszone zostały w gablotach oraz na naszej stronie: Menu -> Opłaty

DOŻYNKI dla działkowców Zielony Fort odbyły się się w SOBOTĘ 10 września br.


Prosimy o zapoznanie się z KOMUNIKATEM Zarządu ROD w sprawie AWARII ZASILANIA i zaleceń dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych w okresach letniego szczytu.


SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKOWA.

NIE WOLNO WYRZUCAĆ BUTELEK, PUSZEK, PLASTIKU ORAZ INNYCH ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH SEGREGACJI DO POJEMNIKA NA ŚMIECI KOMUNALNE!

SKŁADOWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH ORAZ GABARYTOWYCH NA TERENIE ŚMIETNIKA JEST ZABRONIONE.

BIOODPADY należy składować w kompostownikach na swoich działkach lub zabierać do śmietników w miejscu zamieszkania. Posiadanie kompostownika jest obowiązkowe.


Do końca czerwca 2022 należy złożyć w Urzędzie Gminy Rawicz DEKLARACJĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA.

Więcej informacji na stronie Urzędu.
Bezpośredni link do pobrania deklaracji: tutaj.


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE odbyło się w dniu 20 maja 2022.

Najważniejsze:
- sprawozdania za 2021 oraz plany na 2022 zostały przyjęte,
- podwyżka opłaty za działkę z 0,50zł do 0,52zł za metr kw.
- opłata za wywóz odpadów na rok 2022 została zmniejszona z 50zł do 5zł,
- uchwalono opłatę remontową 45zł na potrzeby modernizacji m.in. śmietników.


KONTO BANKOWE ROD Zielony Fort: 83 1090 1258 0000 0001 4243 6153
Prosimy używać wyłącznie w/w numeru do wszelkich opłat dotyczących Ogrodu i zawsze w tytule przelewu wpisywać również numer działki. ROD nie ma już dostępu do poprzedniego konta bankowego, więc nie może pomóc w odzyskaniu pieniędzy w razie pomyłki osoby która wykonała przelew.
Adres e-mail Ogrodu: zielonyfortrawicz@wp.pl
Przypominamy Szanownym Działkowcom o obowiązku informowania Zarządu o wszelkich zmianach dotyczących adresu zamieszkania oraz numerów telefonów.

PILOTY DO BRAM są dostępne na zamówienie.
W wielu przypadkach uszkodzeniu ulega wyłącznie obudowa, którą można samodzielnie zakupić za ok. 20 zł na portalu aukcyjnym.
Obiekty udostępniane przez ROD Zielony Fort:
- WIGWAM wraz z grillem i terenem otaczającym - prosimy o kontakt telefoniczny z p.Teresą dz.nr 7, tel. 500 038 263.
- SALA w Domu Działkowca (56 miejsc siedzących) - e-mail na podany wyżej adres, bądź kontakt telefoniczny z p.prezes Beatą, dz.nr 112, tel. 665 488 801.
Rezerwacje powyższych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, należy opłacić przelewem na konto bankowe Ogrodu z odpowiednim opisem "Rezerwacja Wigwamu" lub "Rezerwacja Sali".
Przekazanie wpłaty nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji jeżeli nie została ona uzgodniona.
W przypadku nieuwzględnienia lub usunięcia rezerwacji z przyczyny leżącej po stronie ROD wpłata zostanie odesłana.

Zgłoszenia drzew i krzewów do wycinki dokonuje użytkownik działki, kontaktując się z Prezesem lub v-ce Prezesem ROD (Zarząd). W celu przyspieszenia można przedtem samemu wypełnić "Wniosek na wycinkę" .
Po potwierdzeniu przez Zarząd ROD dokument składa się w Urzędzie Gminy Rawicz - Wydział Ochrony Środowiska.
Obowiązek zgłaszania wycinki zachodzi gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:
-80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
-65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
-50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Działkowcy CHCĄCY ODSTĄPIĆ DZIAŁKĘ proszeni są o poinformowanie Zarządu o swojej decyzji. Wiadomość ta zostanie umieszczona na stronie internetowej ogrodu oraz w gablotach przy alejkach.

Działki, które oczekują na nowych działkowców:
* brak

DO PRZYSZLYCH DZIAŁKOWCÓW "ZIELONEGO FORTU" - zanim zdecydujecie się Państwo na kupno działki prosimy o sprawdzenie działki w rejestrze Ogrodu.